Apie mus

 

Marijampolio vaikų lopšelis – darželis yra valstybinė ugdymo įstaiga, priklausanti Vilniaus rajono savivaldybei. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos nutarimais, švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir patvirtintais darželio nuostatais. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio veiklą koordinuoja Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos sritis- neformalusis švietimas. Rūšis – ikimokyklinis ugdymas.

Lopšelis-darželis  yra išsidėstęs geroje geografinėje padėtyje, 18 kilometrų į pietus nuo Vilniaus miesto. Auganti Marijampolio gyvenvietė, sukurtos darbo vietos, šalia esanti gimnazija, pradinė mokykla, seniūnija, ambulatorija. Lopšelio-darželio pastatas renovuotas ir modernizuotas, pastatyta sporto-renginių salė, atnaujintos ugdymo, maitinimo patalpos. Lopšelis-darželis perspektyvus, suformavęs teigiamą gyventojų nuostatą. Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira pokyčiams ir inovacijoms, todėl nuolat dalyvauja ir įsijungia į naujus švietimo projektus ar veiklas.

Lopšelį-darželį  lanko vaikai iš Marijampolio kaimo ir iš kitų Marijampolio seniūnijai priklausančių gyvenviečių. Tiek vietos bendruomenė, tiek įstaigą lankantys vaikai yra iš mišrių šeimų. Vaikai lopšelyje-darželyje gyvena daugialypės kultūros terpėje. Įstaigoje veikia keturios grupės: lopšelio grupė, trys ikimokyklinio amžiaus grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų.

Atsižvelgus į bendruomenės poreikius sudarytos sąlygos ugdytis  tautinių mažumų (lenkų) ugdomąja kalba. Lopšeliui-darželiui  būdinga įvairiakalbė aplinka: lietuvių, lenkų, baltarusių, rusų. Darbuotojai gerbia vieni kitus ir toleruoja kito asmens kultūrą bei tradicijas.

Lopšelyje-darželyje  vaikai ugdomi lietuvių ir lenkų kalbomis. Lopšelyje-darželyje  veikia 4 grupės, kuriose ugdoma 70 vaikų. Veikia:

  • viena ankstyvojo amžiaus ( lopšelio) grupė lietuvių ugdomąja kalba;
  • dvi ikimokyklinio amžiaus grupės lietuvių ugdomąja kalba;
  • viena ikimokyklinio amžiaus grupė lenkų ugdomąja kalba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.