Ugdymas 2022 – 2023 m. m.

„Prie arbatos puodelio“

Spalio mėnesį mokytoja Juliana Kislovskaja su „Bitučių“ grupės vaikučiais dalyvavo Klaipėdos lopšelio – darželio „Volungėlė“ surengtoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Prie arbatos puodelio“. Gamindami arbatos puodelius iš antrinių žaliavų, vaikučiai ugdėsi ekologiškumo jausmą bei patobulino savo kūrybinius gebėjimus.

 

 

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

„Rudens gėrybių mandala“

Spalio mėnesį mokytoja Juliana Kislovskaja su „Kiškučių“ grupės vaikučiais dalyvavo Rudaminos vaikų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Rudens gėrybių mandala“.

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

„Rudens užuolaidos“

Spalio – lapkričio mėnesiais mokytoja Svetlana Repeikienė su „Bitučių“ grupės vaikučiais dalyvavo Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos organizuotoje kūrybinių darbų parodoje „Rudens užuolaidos“. Dalyvaudami konkurse vaikučiai patobulino pažinimo ir meninę kompetencijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

„Čiurlionio spalvų simfonija“

Spalio mėnesį mokytojos Auksuolė Tamariūnienė ir Juliana Kislovskaja su „Pelėdžiukų“ ir „Kiškučių“ grupės vaikučiais dalyvavo virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Čiurlionio spalvų simfonija“, kurį organizavo Vilniaus lopšelis – darželis „Gabijėlė“. Vaikučiai kūrė paveikslus pagal M.K. Čiurlionio muziką.

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Konkursas „To jest moje miejsce“

Spalio mėnesį grupės meninio ugdymo mokytoja Diana Symanovič – Bronicka ir mokytoja Veslava Marija Kaziukevič su grupės “Biedronki” vaikučiais dalyvavo filmų konkurse „To jest moje miejsce“, kurį organizavo „Dobra polska skola 2022“. Mokytojos su vaikučiais keliavo po Marijampolio kaimą, filmavo bei pasakojo apie gražiausias kaimo vietas. Už sukurtą filmą mūsų įstaiga gavo ypatingą nominaciją ir prizą.

 

 

 

 

 

 

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Pasaulinė Rankų plovimo diena

Spalio 15 dieną paminėjome Jungtinių tautų Vaikų fondo paskelbtą Pasaulinę rankų plovimo dieną (Global Handwashing Day).

Bendros veiklos metu su vaikais kalbėjome apie būtinybę plauti rankas, linksmos dainelės pagalba mokytoja Juliana Kislovskaja pamokė vaikučius kaip tinkamai plauti rankas.

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

,,Moliūgo gimtadienis“

Spalio 11 d. įstaigoje vyko projekto „Ką pasėsi, tą ragausi“ užbaigimo šventė – vakaronė  „Moliūgo gimtadienis“. Vakaronėje dalyvavo vaikai, mokytojai ir tėveliai. Mokytojos suvaidino vaidinimą, visi drauge linksmai žaidė, šoko, dainavo, apžiūrėjo vaikučių ir tėvelių rudens gėrybių parodą bei įvykdyto projekto pristatymą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Tarptautinė Šypsenos diena

Spalio 7 dieną paminėjome tarptautinę šypsenos dieną. Mokytojos Svetlana Repeikienė ir Juliana Kislovskaja surengė bendrą veiklą įstaigos ugdytiniams. Vaikučiai piešė šypsenėles, karpė geltonas saulytes su taškeliais – akimis ir šypsena, darė smagias nuotraukas šypsenėlių rėmelyje. Savo šypsenėles vaikučiai dalino draugams, mokytojams, tėveliams.

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

„Šok, dainuok, sportuok ir nieko nebijok!“

Rugsėjo 30 d. – spalio 7 d. įstaigos mokytojos ir ugdytiniai dalyvavo Vilniaus lopšelio – darželio „Želmenėliai“ organizuotame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Šok, dainuok, sportuok ir nieko nebijok!“. Linksmai sportuodami, atlikdami muzikines mankšteles vaikučiai patobulino sveikatos saugojimo kompetenciją.

https://www.youtube.com/watch?v=V6L32chxSqA

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Respublikinė mokslinė –  meninė konferencija

Rugsėjo 20 d. meninio ugdymo mokytoja – Diana Symanovič – Bronicka pristatė savo darbe naudojamus metodus Respublikinėje mokslinėje – meninėje konferencijoje „Muzikos, meno, mokslo ir edukacinės jungtys: įžvalgos, patirtys, sprendimai“, kurį organizavo Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

09-28_Bronicka

Programa_-2

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

„Judumo savaitė“

Rugsėjo 16-22 d. prisidėjome prie Europos judumo savaitės. Įstaigos mokytojos Judumo savaitės metu organizavo ir pravedė šias veiklas: muzikinę piratų mankštą įstaigos teritorijoje; kliūčių ruožą įstaigos teritorijoje; muzikinę mankštą įstaigos sporto salėje; linksmasias estafetes įstaigos teritorijoje; linksmasias estafetes sporto salėje; mažąjį futboliuką įstaigos teritorijoje. Organizuotose veiklose aktyviai dalyvavo visi įstaigos ugdytiniai ir mokytojai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Europos sporto savaitė „BEACTIVE – judėk šokio ritmu“

Rugsėjo mėnesį dalyvavome Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ organizuojamame tarptautiniame projekte „Beactive – judėk šokio ritmu“. Įstaigos ugdytiniai kartu su trenerė, meninio ugdymo mokytoja Diana Symanovič – Bronicka ir prie projekto prisijungusiais įstaigos darbuotojais pašoko BEACTIVE šokį. Dalyvavimas projekte suteikė daug džiugių emocijų visai įstaigos bendruomenei.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QjckeOdlcaQ

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

„Taisyklinga laikysena“ ir „Plokščiapėdystės prevencija“

Rugsėjo 15 d. mūsų darželį aplankė Visuomenes sveikatos biuro atstovė Dominyka. Vaikučiams buvo pravesti edukaciniai užsiėmimai „Taisyklinga laikysena“ ir „Plokščiapėdystės prevencija“. Vaikai išmoko, kaip taisyklingai sėdėti, stovėti, nešti daiktus, taip pat išmoko atpažinti skirtingus pėdų skliautus.

 

 

 

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

„Derliaus šventė“

Rugsėjo mėnesį įstaigos kūrybinė darbo grupė ruošė rudens gėrybių parodą ir organizavo Marijampolio kaimo kiemelio pristatymą. Rugsėjo 10 d. atstovavo Marijasmpolio kaimo bendruomenę Vilniaus rajono, Parudaminio kaime vykusioje Marijampolio seniūnijos „Derliaus šventėje“.

 

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Edukacinis užsiėmimas „Pažink dantukus“

Edukacinis užsiėmimas „Pažink dantukus“, kurį pravedė Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistė Evelina. Užsiėmimo metu vaikučiai sužinojo apie burnos ertmės priežiūrą, pasižiūrėjo smagų filmuką ir atliko užduotis.

 

 

 

 

 

 

 

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Futbolas vaikams

Rugpjūčio 23 d. įstaigos ugdytiniai dalyvavo „Riterių“ klubo tęstiniame projekte, kurio tikslas – Vilniaus miesto ir Vilniaus regiono vaikus sudominti futbolu bei įtraukti juos į veiklą, prisidėsiančią prie sveikos gyvensenos skatinimo, didesnio moksleivių užimtumo, futbolo populiarinimo. Vaikučiai dalyvavo Vilniaus stadione vykusioje sporto šventėje, kur atliko įvairias estafetes, sporto pratimus bei žaidė futbolą.