Svarbi informacija

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad norėdami leisti vaiką į priešmokyklinę grupę turite pateikti prašymą iki vasario 20 d. ir pasirinkti norimą mokyklą.

Tėvai (globėjai) prašymą pildo IS elektroniniu būdu prisijungę prie  https://www.registruok.lt

(pasirinkti – Vilniaus rajono savivaldybė). Tėvai (globėjai), neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu IS, teikia pasirašytą prašymą el. paštu, registruotu paštu arba pildo prašymą Savivaldybėje.

Pagal priešmokyklinę ugdymo programą gali mokytis:

Švietimo įstatymas 8 straipsnis. Priešmokyklinis ugdymas 3 dalies redakcija nuo           2023-01-01:

  1. Priešmokyklinis  ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Socialinę riziką patiriančiam vaikui priešmokyklinis ugdymas užtikrinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.