Maitinimas

 

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelyje-darželyje  vaikų maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”  tvarkos aprašu.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986

Įstaigoje:

·         Maistas ruošiamas darželio virtuvėje;

·         Vaikai maitinami 3 kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė);

·         Patiekiamas kokybiškas, įvairus, atitinkantis saugos reikalavimus maistas;

·         Lopšelyje – darželyje yra sudaryti ir įstaigos vadovo patvirtinti 15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai.

15 dienų meniu

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis dalyvauja

“Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose”.

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa yra įgyvendinama, siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisių ir daržovių naudą, padidinti suvartojamų pieno ir pieno produktų dalį vaikų mityboje bei įdiegti vaikams supratimą apie jų teigiamą poveikį sveikatai.