Ikimokyklinis ugdymas

Vaikai į ikimokyklinio ugdymo įstaiga priimami vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės
tarybos 2021 m. vasario 26 d. patvirtintu sprendimu Nr. T3-38  „Centralizuoto vaikų priėmimo į
Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
organizavimo tvarkos aprašu“.

https://www.registruok.lt/go.php/Priemimo-i-darzelius-tvarka671288

Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi lietuvių ir lenkų kalbomis. Lopšelyje-darželyje veikia 4
grupės, kuriose ugdoma 70 vaikų. Veikia:
– viena ankstyvojo amžiaus ( lopšelio) grupė lietuvių ugdomąja kalba;
– dvi ikimokyklinio amžiaus grupės lietuvių ugdomąja kalba;
– viena ikimokyklinio amžiaus grupė lenkų ugdomąja kalba.