Išbraukimas iš ikimokyklinės įstaigos

 

 IŠBRAUKIMAS IŠ IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS

  • Vaikai iš sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą arba neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų.
  • Tėvai, prašymus dėl vaikų išbraukimo iš lopšelio – darželio teikia direktorei; Prašymas – prasymas-del-isbraukimo-is-darzelio

 

Įsakymas „dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.