Lopšelio – darželio modernizavimas

Informuojame, kad nuo 2018 metų lapkričio mėnesio pradėti lopšelio – darželio atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Sutarties vertė – 559141,00 eurų. Sutarties terminas 24 mėnesiai su galimybe pratęsti 2 mėnesiams.