Įstaigos valdymo struktūra

 

Vilniaus r. Marijampolio lopšelio-darželio valdymo struktūros schema:

 

Valdymo struktūra