Stuktūra ir kontaktai

Informacija apie ugdymo įstaigą:

 Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis – darželis                                   
Įmonės kodas 191851442                                                                                 
Vilniaus r. Marijampolio k. Liepų g. 17, LT-13025                                               
Tel.: 852 543 245                                                                                               
 el.paštas: marijampoliold@gmail.com