Priėmimas(išbraukimas) į(iš) darželį(-io)

 VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

12345

Tėvai, prašymus dėl vaikų priėmimo į lopšelį – darželį teikia direktorei, prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopiją ir pažymą apie vaiko deklaruojamą gyvenamąją vietą; Prašymas –   naujas-prasymas-del-priemimo-i-darzeli

 IŠBRAUKIMAS IŠ IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS

  • Vaikai iš sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą arba neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų.
  • Tėvai, prašymus dėl vaikų išbraukimo iš lopšelio – darželio teikia direktorei; Prašymas – prasymas-del-isbraukimo-is-darzelio

 

Įsakymas „dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.