Grupių vidaus taisyklės

1. Pageidaujame, kad vaikas į darželį atvyktų iki 8.30 val. Vėluojant, vaikui susirgus būtina paskambinti iki 8.30 val. tel. 8 525 43 245.                                                         2. Vaikai privalo būti atvedami tėvų ar juos lydinčių asmenų į grupę.                         3. Nuo 7.00 iki 7.30 vaikas atvedamas ir paliekamas darželio (budinčioje) grupėje. 4. Prašom nevėluoti pasiimti savo mažylį iš darželio. Darželis dirba iki 18.00 val., po 18.00 darželis yra uždaromas.                                                                                           5. Vaiką iš darželio gali paimti tik šeimos nariai arba kiti, įrašyti į „Prašymas dėl vaikų paėmimo“ asmenys. Grupės mokytoja turi teisę neatiduoti vaiko į namus neblaiviems ir svetimiems asmenims. Jeigu vaiką iš darželio pasiims ne šeimos narys, būtina informuoti. Jeigu tėveliai nori, kad vaiką paimtų nepilnametis brolis ar sesuo, jie turi parašyti prašymą.                                                                                                         6. Prašome laiku sumokėti už lopšelio – darželio teikiamas paslaugas (iki kiekvieno mėnesio 20 d., išskyrus gruodžio mėn. – iki gruodžio 15 d.).                     7. Tėvelių, kurie nori pasinaudoti valstybės teikiamomis lengvatomis,mokant už darželio paslaugas, prašytume pateikti administracijai                                                                7.1. Dėl pamaininio ir slenkančio darbo grafiko – pažymos atnešamos vieną kartą per metus, o darbo grafikas kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 2 dienos;                                   7.2.  Dėl atostogų (kasmetinių, nemokamų, mamadienių arba nėštumo ir gimdymo) –pažymą iš darbo vietos arba sodros;                                                                         7.3.  Dėl 50 % – pažymos atnešamos kartą per metus iš gyventojų registro tarnybos;                                                                                                                                      7.4.  Pažymas dėl socialinės pašalpos skyrimo pateikiamos kas tris mėnesius.        8. Apmokėjus už darželį prašome pateikti tai įrodančius dokumentus, neturint galimybės prašome atsiųsti elektroniniu paštu marijampoliold@gmail.com.                                       

9. Po vasaros atostogų vaikas į lopšelį darželį priimamas tik su vaiko sveikatos pažymėjimu(forma Nr. 027-1/a).                                                                                   10. Smarkiai sloguojančius ir kitaip negaluojančius vaikus vesti į grupę draudžiama, nes didėja tikimybė užsikrėsti kitiems vaikams.                            11Poilsio valandos (pietų miegas) nuo 13.00 iki 15.00 nenorintiems miegoti vaikams pasiūloma pailsėti atsigulus.                                                                                   12. Pasikeitus tėvų kontaktiniams telefono numeriams būtina pranešti grupės mokytojai.                                                                                                                   13. Kiekvieną dieną nuo 9.00 iki 16.00 valandos darželio durys rakinamos dėl vaikų saugumo. Norintys vaiką pasiimti anksčiau privalo informuoti grupės auklėtoją. Prie pagrindinių durų yra įrengtas durų skambutis.                                                                14. Nešti vaistus, vitaminus, maisto papildus į darželį griežtai draudžiama.

VAIKAS GRUPĖJE PRIVALO TURĖTI:

o TINKAMĄ AVALYNĘ SU PAKULNE.
 o ATSARGINIUS DRABUŽIUS.
 o PIŽAMĄ.
 o ŠUKAS.
 o VIENKARTINES NOSINAITES.
 o MAIŠELĮ DRABUŽIAMS.
VAIKUI DRAUDŽIAMA ATSINEŠTI Į GRUPĘ:
o MAISTO PRODUKTUS, KRAMTOMĄ GUMĄ, SAULĖGRĄŽAS.
 o VAISIUS, SALDAINIUS.
 o PINIGUS, KOSMETINES PRIEMONES.
 o ĮVAIRIUS ŽAISLUS, DAIKTUS, PAPUOŠALUS, KURIE GALI SUKELTI PAVOJŲ VAIKO SVEIKATAI.