Atostogų grafikas

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos atostogų grafikas:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Kalėdų 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario 2020-04-14 2020-04-17
Vasaros 2020-06-21 2020-08-31

Vaikams, turintiems brolių ar seserų, lankančių mokymo įstaigą, atostogų metu, pateikus pažymą iš mokymo įstaigos, nelankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigos mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (išskyrus vasaros atostogas).