Atostogų grafikas

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos atostogų grafikas:

2020-2021 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Kalėdų 2020-12-23 2021-01-05
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 2020-06-22 2020-08-31

Vaikams, turintiems brolių ar seserų, lankančių mokymo įstaigą, atostogų metu, pateikus pažymą iš mokymo įstaigos, nelankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigos mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (išskyrus vasaros atostogas).