Pedagogai

Eil. Nr. Pavardė Vardas Išsilavinimas Pedagoginis darbo stažas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Tamoševičienė Irena Aukštasis Aukštesnysis 23 m. Direktorė 3-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja
2. Stefanovičienė Snežana Aukštasis neuniversitetinis 15 m. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Mokytoja metodininkė
3. Morozienė Jelena Aukštasis neuniversitetinis  5 m. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja
4. Repeikienė Svetlana Aukštasis neuniversitetinis 14 m. Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyr. mokytoja
5. Pekarskaja Oksana Aukštasis neuniversitetinis 12 m. Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyr. mokytoja
6. Kislovskaja Juliana Aukštasis neuniversitetinis 5 m. Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
7. Zinkevič Galina Aukštasis neuniversitetinis 9 m. Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
8. Symanovič Diana Aukštasis universitetinis 10 m. Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas, koncertmeisteris Meninio ugdymo vyr. mokytoja
9. Zinkevič Renata Aukštasis universitetinis 2 m. Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
10 Jasevič Viktorija Aukštasis neuniversitetinis 3 m. Logopedas Mokytoja,Logopedė