Pedagogai

Eil. Nr. Pavardė Vardas Išsilavinimas Pedagoginis darbo stažas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Tamoševičienė Irena Aukštasis Aukštesnysis 23 m. Direktorė 3-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja
2. Stefanovičienė Snežana Aukštasis neuniversitetinis 15 m. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Mokytoja metodininkė
3. Morozienė Jelena Aukštasis neuniversitetinis  5 m. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja
4. Repeikienė Svetlana Aukštasis neuniversitetinis 14 m. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
5. Pekarskaja Oksana Aukštasis neuniversitetinis 12 m. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyr. mokytoja
6. Kislovskaja Juliana Aukštasis neuniversitetinis 5 m. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
7. Zinkevič Galina Aukštasis neuniversitetinis 9 m. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
8. Symanovič – Bronicka Diana Aukštasis universitetinis 10 m. Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas, koncertmeisteris Meninio ugdymo mokytoja metodininkė
9. Gedroic Renata Aukštasis universitetinis 2 m. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
10. Miloš Viktorija Aukštasis neuniversitetinis 3 m. Logopedas Mokytoja,Logopedė

11.

Askerkaitė – Kozlova Aleksandra Aukštasis 3 mėn. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja